VCA Vol

 

Leidinggevenden in de industrie en de bouwnijverheid hebben een voorbeeldfunctie voor medewerkers en dienen hen op mogelijke gevaren te wijzen. Indien u als bedrijf de VCA-certificering wilt kunnen behalen, geldt als voorwaarde dat ál uw leidinggevenden een VCA VOL cursus volgen. Met dit diploma toont u aan dat u of uw leidinggevenden
voldoende kennis hebben inzake veiligheidsmanagement en het motiveren van personeel.
 
 

Cursusinhoud en VCA VOL examen
De VCA VOL cursus bestaat uit 3 lesdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Tijdens de cursus leert u als leidinggevende hoe u en uw medewerkers de werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het motiveren en stimuleren van uw werknemers met als resultaat een veilige en verantwoorde werkomgeving.
Tijdens de cursus wordt dieper ingegaan op de onderwerpen van Basisveiligheid VCA:

 • Veiligheids- en gezondheidswetgeving
 • Gevaren, risico's en preventie
 • Ongevallen
 • Veiligheidsgedrag
 • Rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies en signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit
 • Ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Cursus- en examenkosten op locatie klant

Het cursusgeld voor de Basis EHBO cursus is afhankelijk vanhet aantal deelnemers. vraag naar onze scherpe prijzen. wij maken graag een maatwerk offerte voor u ! 

Zelfstudie

U kunt de VCA VOL cursus ook als schriftelijke cursus studie volgen in uw eigen tijd en tempo. Het cursusgeld voor deze schriftelijke cursus bedraagt € 129,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en exclusief examengeld. Zodra wij uw betaling hebben mogen ontvangen, sturen wij u het cursuspakket toe.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.