Inschrijven, bij ons de Nieuwe NEN 3140 ( december 2018 ) NEN 3140 VOP of VP voor € 149,00 per persoon

Inschrijven, bij ons de Nieuwe NEN 3140 ( december 2018 ) NEN 3140 VOP of VP voor € 149,00 per persoon

 

Nieuwe cursusopzet: In plaats van een langdradig overzicht van regels wordt u met (visuele) praktijkvoorbeelden, cases en opdrachten langs de gevaren van het werken aan en met elektrotechnische installaties geleid.  Hier inschrijven 

 

 

 

Lees hier ......De NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning NEN 3140 Bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties zijn in december 2018 aangepast.

 

NEN 3140 is bij uitstek de Nederlandse norm voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties, ofwel het beheer van betreffende installaties, en het werken aan deze installaties.

 

De vorige herziening van de NEN 3140 dateerde van mei 2015.

 

Deze vernieuwde uitgave is weer geheel in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten. Ook zijn wijzigingen uit NEN-EN 50110 doorgevoerd, vooral uit deel 2. Op verzoek van de gebruikers van de norm zijn in de aangepaste versie onder andere de volgende onderwerpen nader bekeken en uitgewerkt:

 

U kunt het gehele bericht hieronder downloaden en bekijken.