Basis

 Dagelijks gebeuren er ongelukken. Thuis, op straat of op het werk. Variërend van ernstige tot minder ernstige ongevallen. Nog te vaak wordt er bij een ongeluk vertrouwd op het initiatief van een voorbijganger of collega, of wacht men op een arts of een ambulance. In zo’n geval kan een EHBO cursus van levensbelang zijn! Na het volgen van de EHBO cursus bent u in staat om op een juiste wijze Eerste Hulp te verlenen aan een medemens. Bovendien kunt u met inzicht en kennis van letsels helpen om preventief ongelukken te voorkomen.

 

Inhoud en EHBO examen
De Basiscursus EHBO bestaat uit twee lesdagen van 09.00 tot 17.00 uur waarin u alle aspecten worden bijgebracht om Eerste Hulp te kunnen verlenen. Om de praktijkoefeningen zo realistisch mogelijk te maken, worden Lotusslachtoffers ingeschakeld die een ongevalsituatie naspelen. U leert dan de theorie direct toe te passen in de praktijk. Hierdoorzal u de Basiscursus EHBO als boeiend en dynamisch ervaren!

De EHBO cursus wordt verzorgd door zeer ervaren docenten conform de richtlijnen van het Oranje Kruis en behandelt de volgende onderwerpen:

 • Vijf belangrijke punten
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Het gebruik van een AED
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels en vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude en letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

 

Cursus- en examenkosten op locatie klant

Het cursusgeld voor de Basis EHBO cursus is afhankelijk vanhet aantal deelnemers. vraag naar onze scherpe prijzen. wij maken graag een maatwerk offerte voor u ! 

De Basiscursus EHBO wordt op de derde dag afgesloten met een erkend Oranje Kruis EHBO examen. Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Bij goed gevolg ontvangt u het Oranje Kruis Diploma Eerste Hulp. De examenkosten bedragen € 64,50. Het Diploma Eerste Hulp behoudt, mits u jaarlijks deelneemt aan de Herhalingscursus EHBO, twee jaar zijn geldigheid.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.