Herinstructie Online voor de VOP en VP er

 

Deze opleiding is bestemd voor elektrotechnici die zich op de hoogte willen houden of herinstructie willen volgen, certificaat willen verlengen i.v.m. de NEN 3140:2011. 

De cursus kan volledig in eigen tijd en eigen tempo worden uitgevoerd.

Cursusomschrijving

Tijdens deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. De relevante normen en wetgeving ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties; ARBO-wetten, -besluiten en -beleidsregels, NEN- EN 50110-1 en NEN 3140

  2. De gevaren van het werken met elektriciteit (zoals kortsluiting en elektrocutie)

  3. De procedures, de maatregelen en het gebruik van hulpmiddelen voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in laagspanningsinstallaties en voor    het veilig uitvoeren van eenvoudige bedieningshandelingen

Het kost u ongeveer 2 uur tijd om de opleiding te volgen, en het examen af te leggen.

Cursuskosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 79,00 per persoon, incl. examen.

Locatie

Deze cursus is niet locatiegebonden. U hebt alleen een computer met een internetverbinding nodig.

Afsluiting

De opleiding wordt afgesloten met een digitaal examen van 20 vragen. Als u hiervan minimaal 14 vragen goed heeft beantwoord, ontvangt u het NEN 3140 certificaat.

 Als je een geldig NEN 3140 certificaat bezit, kan je deze verlengen door bij PTC Opleidingen de online herinstructie te volgen, en het online het Examen af te leggen

 

De kosten hiervoor zijn € 79,00 ex. BTW

hiervoor krijgt u :

  • een digitaal boek

  • een online code voor het maken van het examen

  
 
 
En bij voldoende resultaat :
  • certificaat

  • veiligheidspas