Herinstructie VP

Op locatie PTC Opleidingen €149,00 per persoon

 • Op de volgende data zijn er weer opleidingen,

 •  

 •  

 • met start garantie!

 •   
  • dinsdag 07 april
  • maandag 11 mei
  • maandag 8 juni
 •  

Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbowet eisen om werknemers in het bedrijfsleven zo veilig en gezond mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen mogelijke elektrotechnische gevaren als elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar. Deze cursus geeft een volledige instructie om de werkzaamheden op een veilige en correcte manier uit te voeren volgens NEN 3140.

Doel

Het opfrissen van de kennis en vaardigheden van de NEN 3140 om blijvend veilig te kunnen werken aan elektrotechnische installaties als vakbekwaam persoon.

Inhoud

 • Relevante kennis van de NEN 3140 en de Arbowet
 • Inzicht in mogelijke gevaren en ongelukken
 • Uitgangspunten voor een veilige bedrijfsvoering en het veilig uitvoeren van onderhoud
 • Personeel- en werkvoorschriften
 • Inspectie van arbeidsmiddelen
 • Werkvoorschriften voor het spanningsloos, onder spanning en in de nabijheid van spanningsvoerende delen werken
 • Gebruik van hulpmiddelen, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen en de NEN 3140

Voor wie?

Alle vakbekwame personen die volgens de NEN 3140 en Arbowet toe zijn aan hun 3 jaarlijkse herinstructie om veilig te blijven werken en hun benoeming te behouden.

Overig

 • Uw werkgever kan u na deze herinstructie, eventueel na bedrijfsspecifieke instructies, opnieuw benoemen tot vakbekwaam persoon. Meer informatie over benoemingen in de elektrotechniek vindt u hier Link naar benoemen volgens NEN 3140 
 • Nieuwe cursusopzet: in plaats van een langdradig overzicht van regels wordt u met (visuele) praktijkvoorbeelden, cases en opdrachten langs de gevaren van het werken aan en met elektrotechnische installaties geleid. U leert gevaarlijke situaties herkennen en werkzaamheden veilig uitvoeren. Werkmethoden, procedures.